Google biedt een groot aantal tools aan om websites te monitoren. Elke website zou gebruik moeten maken van deze tools zodat vanaf het moment van lancering voldoende data bijgehouden wordt om achteraf waardevolle verbeteringen te kunnen voorstellen.

Het volledig en correct instellen van deze tools en het op elkaar afstemmen neemt tijd in beslag, waardoor deze stap vaak overgeslagen wordt.

Webcy helpt je graag om deze instellingen te verzorgen voor jouw klanten.