GDPR is hot topic, vanaf 25 mei 2018 moeten alle websites de General Data Protection Regulation volgen. GDPR heeft uiteraard ook gevolgen op de websites van jouw klanten. Help jouw klanten door aan te geven waar zij op moeten letten en wat zij kunnen doen om in overeenstemming te zijn met deze regels.

Hoe Webcy jou kan helpen

Webcy heeft reeds ervaring met het aanleggen van een dataregister. In dit dataregister wordt bijgehouden welke persoonsgegevens worden bijgehouden, maar ook hoe deze verkregen worden. Daarnaast worden ook eventuele risico’s aan het licht gebracht en worden verbeteringen voorgesteld.

Naast dit dataregister kan Webcy ook een privacybeleid opstellen. Dit kan dan op de website van jouw klant geplaatst worden. Alle cookies die de website bijhoudt worden hierin opgenomen, maar ook hoe jouw klant om gaat met links naar andere websites, en met de privacy naast de website.